Да живееш в бедност не е срамно, да живееш в мръсно - позорно.

16 гласа
Проект: 2

Преподавател: Константина Сталева Илиева

55 СУ „Петко Каравелов"

София

Гласуването приключи на 12.11.20118 г. Благодарим на всички участници