Циф и Доместос микробите убиват, в дома и в училище всичко дизинфекцират

1246 гласа
Проект: 4

Преподавател: Петя Антонова Илиева

СУ "Св. Климент Охридски"

Мездра

Гласуването приключи на 12.11.20118 г. Благодарим на всички участници