ДА СЕ ИЗБАВИМ ОТ МИКРОБИТЕ

177 гласа
Проект: 2 г

Преподавател: Весела Петрова Георгиева

125 СУ "Боян Пенев"

София

Гласуването приключи на 12.11.20118 г. Благодарим на всички участници